STEP

Moviment, ball i coreografia amb step.
És un treball purament cardiovascular que combina senzills passos i ritmes.
Activitat molt intensa, però gràcies al seu dinamisme i la diversió que genera, entres molt bé i surts encara millor.