SALES AMB MAQUINARI FITNESS I CARDIOVASCULAR

Durant tot l’horari d’apertura trobaràs disponible el servei de sala pels entrenaments amb maquinari fitness i cardiovascular i zona d’estiraments i espai habilitat pel pes lliure.