ESQUENA SANA

Per evitar el mal d’esquena i per trobar una esquena sana.
A partir del centre pèlvic i la columna vertebral, treballem la musculatura, les articulacions i la postura.
Reequilibrem el cos, incidint en les correccions per reeducació postural. Tots els exercicis són executats amb molta consciència corporal.